Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 21.09.2018

Výsledky denního trhu ČR - 21.09.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 46,83 2 684,6 1 608,6 0,0
2 42,16 2 479,2 1 146,2 0,0
3 36,87 2 503,5 1 149,4 0,0
4 34,17 2 453,6 1 190,0 0,0
5 33,35 2 472,4 1 592,2 0,0
6 37,27 2 634,8 1 700,0 0,0
7 74,62 2 619,7 1 307,1 0,0
8 78,17 2 861,8 1 383,0 0,0
9 89,81 2 841,3 1 222,9 0,0
10 89,06 2 774,6 1 071,8 0,0
11 74,37 3 192,3 1 558,8 0,0
12 73,00 3 348,7 1 646,4 0,0
13 64,99 3 499,4 1 700,0 0,0
14 51,90 3 474,5 1 700,0 0,0
15 47,00 3 430,2 1 700,0 0,0
16 72,87 3 275,4 1 568,2 0,0
17 83,46 3 153,2 1 442,8 0,0
18 85,98 3 051,8 1 326,4 0,0
19 67,61 3 191,8 1 562,4 0,0
20 80,00 3 130,1 1 516,4 0,0
21 55,94 2 395,6 18,0 0,0
22 48,69 2 778,1 1 700,0 0,0
23 36,38 2 844,6 1 700,0 0,0
24 25,70 2 683,4 1 700,0 0,0
Celkem 69 774,6 34 210,6 0,0
SPOT MARKET INDEX -  21.09.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 59,59 1,15 nárůst
PEAK LOAD 73,34 18,40 nárůst
OFFPEAK LOAD 45,85 17,96 pokles
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 69 774,6
PEAK LOAD 38 363,3
OFFPEAK LOAD 31 411,3

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)