Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 22.09.2018

Výsledky denního trhu ČR - 22.09.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 27,20 3 189,7 1 700,0 0,0
2 18,50 2 953,0 1 700,0 0,0
3 10,71 3 139,8 1 700,0 0,0
4 17,97 2 984,9 1 655,0 0,0
5 20,55 3 000,9 1 602,8 0,0
6 23,50 3 312,7 1 700,0 0,0
7 34,60 3 119,7 1 700,0 0,0
8 41,20 3 238,6 1 700,0 0,0
9 44,30 3 167,9 1 700,0 0,0
10 37,10 2 922,0 1 700,0 0,0
11 28,71 2 866,1 1 700,0 0,0
12 22,77 2 895,0 1 700,0 0,0
13 21,80 2 865,4 1 700,0 0,0
14 21,38 3 007,2 1 700,0 0,0
15 3,82 2 933,5 1 700,0 0,0
16 21,79 2 804,3 1 700,0 0,0
17 21,83 2 754,6 1 700,0 0,0
18 36,03 2 911,3 1 700,0 0,0
19 46,99 3 084,3 1 700,0 0,0
20 58,70 2 916,9 1 684,1 0,0
21 60,10 3 076,9 1 466,1 0,0
22 51,97 2 870,2 1 495,2 0,0
23 48,50 2 835,0 1 256,0 0,0
24 45,02 2 729,2 0,0 591,2
Celkem 71 579,1 38 059,2 591,2
SPOT MARKET INDEX -  22.09.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 31,88 46,50 pokles
PEAK LOAD 30,44 58,49 pokles
OFFPEAK LOAD 33,32 27,33 pokles
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 71 579,1
PEAK LOAD 35 128,5
OFFPEAK LOAD 36 450,6

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)