Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 23.09.2018

Výsledky denního trhu ČR - 23.09.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 41,21 3 276,9 1 461,3 0,0
2 37,73 2 988,3 996,0 0,0
3 35,57 2 676,7 808,4 0,0
4 32,40 2 810,3 1 020,6 0,0
5 30,28 2 884,2 975,5 0,0
6 32,68 2 876,6 959,5 0,0
7 41,00 2 946,2 1 094,2 0,0
8 47,58 2 909,2 1 659,7 0,0
9 53,43 2 671,9 1 700,0 0,0
10 55,78 2 683,3 1 700,0 0,0
11 57,49 3 017,8 1 657,3 0,0
12 55,23 3 127,7 1 700,0 0,0
13 53,89 3 023,5 1 700,0 0,0
14 49,29 3 087,5 1 700,0 0,0
15 43,56 3 197,0 1 700,0 0,0
16 43,88 3 108,0 1 695,8 0,0
17 43,30 2 873,6 1 700,0 0,0
18 44,43 2 708,4 1 700,0 0,0
19 51,50 2 942,7 1 700,0 0,0
20 56,74 3 015,5 1 700,0 0,0
21 53,52 3 091,2 1 700,0 0,0
22 38,81 2 894,0 1 700,0 0,0
23 30,30 2 987,2 1 682,9 0,0
24 14,77 2 377,0 1 057,4 0,0
Celkem 70 174,7 35 468,6 0,0
SPOT MARKET INDEX -  23.09.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 43,52 36,51 nárůst
PEAK LOAD 50,71 66,59 nárůst
OFFPEAK LOAD 36,32 9,00 nárůst
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 70 174,7
PEAK LOAD 35 456,9
OFFPEAK LOAD 34 717,8

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)