Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 27.09.2018

Výsledky denního trhu ČR - 27.09.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 33,46 2 292,3 159,0 0,0
2 34,57 2 480,2 159,0 0,0
3 34,04 2 501,6 160,0 0,0
4 34,83 2 518,7 146,4 0,0
5 36,70 2 463,9 159,0 0,0
6 45,60 2 293,5 0,0 0,1
7 64,71 2 368,7 95,0 0,0
8 75,01 2 880,0 0,0 306,1
9 73,79 3 323,3 1 326,6 0,0
10 65,40 3 464,4 1 700,0 0,0
11 59,29 3 482,2 1 700,0 0,0
12 54,19 3 525,6 1 700,0 0,0
13 48,93 3 520,0 1 700,0 0,0
14 47,30 3 453,8 1 700,0 0,0
15 46,50 3 399,9 1 700,0 0,0
16 48,77 3 349,4 1 700,0 0,0
17 51,70 3 212,2 1 700,0 0,0
18 63,50 3 346,4 1 700,0 0,0
19 72,10 3 075,9 1 700,0 0,0
20 76,20 3 553,7 1 700,0 0,0
21 68,65 3 538,6 1 700,0 0,0
22 56,60 3 009,0 1 700,0 0,0
23 48,97 2 273,7 0,0 0,0
24 41,10 2 375,6 0,0 0,0
Celkem 71 702,6 24 305,0 306,2
SPOT MARKET INDEX -  27.09.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 53,41 3,85 nárůst
PEAK LOAD 58,97 11,86 nárůst
OFFPEAK LOAD 47,85 4,59 pokles
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 71 702,6
PEAK LOAD 40 706,8
OFFPEAK LOAD 30 995,8

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)