Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 29.09.2018

Výsledky denního trhu ČR - 29.09.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 33,80 2 499,9 0,0 0,0
2 33,80 2 572,6 37,0 0,0
3 33,80 2 564,1 37,0 0,0
4 33,80 2 598,3 38,0 0,0
5 33,80 2 590,9 39,0 0,0
6 41,01 2 631,3 62,0 0,0
7 49,61 2 425,5 40,0 0,0
8 54,09 2 370,7 0,0 0,0
9 45,00 3 473,0 1 700,0 0,0
10 54,69 3 564,0 1 700,0 0,0
11 49,64 3 591,4 1 700,0 0,0
12 45,89 3 594,0 1 700,0 0,0
13 43,50 3 733,4 1 700,0 0,0
14 40,82 3 727,8 1 700,0 0,0
15 39,80 3 677,1 1 700,0 0,0
16 41,78 3 427,1 1 700,0 0,0
17 43,79 3 197,0 1 700,0 0,0
18 52,61 3 199,7 1 700,0 0,0
19 63,18 3 306,2 1 700,0 0,0
20 70,17 3 256,4 1 700,0 0,0
21 65,90 3 328,5 1 700,0 0,0
22 54,06 2 623,2 42,0 0,0
23 45,00 2 498,6 0,0 28,1
24 42,41 2 579,1 0,0 9,7
Celkem 73 029,8 22 395,0 37,8
SPOT MARKET INDEX -  29.09.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 46,33 11,28 pokles
PEAK LOAD 49,24 10,28 pokles
OFFPEAK LOAD 43,42 12,41 pokles
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 73 029,8
PEAK LOAD 41 747,1
OFFPEAK LOAD 31 282,7

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)