Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 30.09.2018

Výsledky denního trhu ČR - 30.09.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 40,00 3 283,0 1 648,1 0,0
2 36,11 3 250,9 1 490,2 0,0
3 33,00 3 028,7 1 283,1 0,0
4 30,93 2 980,9 1 258,1 0,0
5 30,42 3 049,6 1 181,4 0,0
6 32,40 3 109,6 1 466,8 0,0
7 33,99 3 136,7 1 668,6 0,0
8 36,75 3 009,0 1 687,6 0,0
9 42,00 3 093,5 1 700,0 0,0
10 41,00 3 123,9 1 700,0 0,0
11 38,18 3 355,4 1 700,0 0,0
12 35,90 3 403,2 1 700,0 0,0
13 31,50 3 444,3 1 700,0 0,0
14 26,00 3 307,6 1 700,0 0,0
15 23,79 3 442,0 1 700,0 0,0
16 28,45 3 085,5 1 700,0 0,0
17 35,30 2 992,6 1 700,0 0,0
18 48,00 2 979,1 1 700,0 0,0
19 61,00 3 008,7 1 700,0 0,0
20 69,00 3 728,3 1 700,0 0,0
21 65,50 3 895,2 1 700,0 0,0
22 57,96 3 611,6 1 700,0 0,0
23 58,63 3 345,9 1 604,6 0,0
24 48,27 3 058,2 1 542,4 0,0
Celkem 77 723,4 38 630,9 0,0
SPOT MARKET INDEX -  30.09.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 41,00 11,50 pokles
PEAK LOAD 40,01 18,74 pokles
OFFPEAK LOAD 42,00 3,27 pokles
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 77 723,4
PEAK LOAD 38 964,1
OFFPEAK LOAD 38 759,3

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)