Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 01.10.2018

Výsledky denního trhu ČR - 01.10.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 43,92 3 657,1 1 584,0 0,0
2 41,52 3 658,7 1 117,8 0,0
3 37,50 3 743,0 989,1 0,0
4 35,14 3 885,0 864,8 0,0
5 39,81 3 866,1 1 177,9 0,0
6 47,41 3 444,6 1 700,0 0,0
7 63,00 3 355,4 1 700,0 0,0
8 75,91 3 349,1 1 700,0 0,0
9 78,00 3 132,3 1 700,0 0,0
10 73,67 3 302,5 1 700,0 0,0
11 66,30 3 377,5 1 700,0 0,0
12 65,54 3 336,4 1 700,0 0,0
13 60,09 3 360,0 1 700,0 0,0
14 56,06 3 206,9 1 700,0 0,0
15 56,00 3 097,2 1 700,0 0,0
16 62,33 3 050,8 1 700,0 0,0
17 64,12 3 072,6 1 700,0 0,0
18 66,00 3 070,1 1 700,0 0,0
19 74,01 3 090,5 1 700,0 0,0
20 79,00 3 278,9 1 700,0 0,0
21 72,00 3 297,2 1 700,0 0,0
22 59,94 3 221,0 1 700,0 0,0
23 52,00 3 174,4 1 700,0 0,0
24 43,00 3 280,5 1 700,0 0,0
Celkem 80 307,8 38 033,6 0,0
SPOT MARKET INDEX -  01.10.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 58,84 43,51 nárůst
PEAK LOAD 66,76 66,86 nárůst
OFFPEAK LOAD 50,93 21,26 nárůst
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 80 307,8
PEAK LOAD 38 375,7
OFFPEAK LOAD 41 932,1

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)