Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 04.10.2018

Výsledky denního trhu ČR - 04.10.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 53,00 2 577,2 1 528,8 0,0
2 50,00 1 999,0 592,5 0,0
3 46,80 1 848,6 247,3 0,0
4 47,00 1 660,5 299,7 0,0
5 46,60 1 895,9 414,4 0,0
6 53,93 2 573,7 1 510,5 0,0
7 71,90 3 235,6 1 700,0 0,0
8 82,72 3 389,0 1 700,0 0,0
9 85,00 3 611,2 1 700,0 0,0
10 78,14 3 642,9 1 700,0 0,0
11 73,18 3 743,4 1 700,0 0,0
12 70,00 3 334,2 1 700,0 0,0
13 63,38 3 444,7 1 700,0 0,0
14 59,53 3 604,6 1 700,0 0,0
15 58,30 3 352,0 1 700,0 0,0
16 60,11 3 200,5 1 700,0 0,0
17 66,90 3 234,9 1 700,0 0,0
18 76,00 3 588,5 1 700,0 0,0
19 83,75 3 342,8 1 700,0 0,0
20 91,52 3 486,2 1 700,0 0,0
21 82,08 3 445,6 1 700,0 0,0
22 72,60 3 181,4 1 700,0 0,0
23 63,00 3 317,9 1 700,0 0,0
24 54,10 2 815,4 1 700,0 0,0
Celkem 73 525,7 35 193,2 0,0
SPOT MARKET INDEX -  04.10.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 66,23 36,16 nárůst
PEAK LOAD 72,15 23,82 nárůst
OFFPEAK LOAD 60,31 54,60 nárůst
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 73 525,7
PEAK LOAD 41 585,9
OFFPEAK LOAD 31 939,8

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)