Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 06.10.2018

Výsledky denního trhu ČR - 06.10.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 51,30 2 410,0 0,0 161,3
2 50,01 2 473,3 0,0 414,8
3 47,99 2 727,7 0,0 816,9
4 47,49 2 636,6 0,0 941,7
5 48,01 2 439,6 0,0 889,8
6 50,95 2 579,3 0,0 824,1
7 58,00 2 726,1 1 299,4 0,0
8 65,00 3 195,8 1 669,8 0,0
9 65,00 2 814,3 1 150,5 0,0
10 66,80 2 914,5 1 324,9 0,0
11 59,00 2 911,9 1 401,4 0,0
12 52,10 2 927,5 1 427,6 0,0
13 50,45 3 148,4 1 907,9 0,0
14 49,70 2 888,7 1 557,0 0,0
15 48,01 2 646,6 1 479,9 0,0
16 51,42 2 821,1 1 534,6 0,0
17 57,00 2 836,9 1 736,6 0,0
18 63,50 2 849,0 1 846,3 0,0
19 72,71 2 924,3 1 749,7 0,0
20 83,04 3 138,6 1 760,9 0,0
21 75,76 2 776,6 1 492,0 0,0
22 61,81 2 681,3 1 487,3 0,0
23 54,80 2 383,0 1 240,9 0,0
24 49,33 2 405,2 907,2 0,0
Celkem 66 256,3 26 973,9 4 048,6
SPOT MARKET INDEX -  06.10.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 57,47 5,94 pokles
PEAK LOAD 59,89 5,60 pokles
OFFPEAK LOAD 55,04 6,31 pokles
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 66 256,3
PEAK LOAD 34 821,8
OFFPEAK LOAD 31 434,5

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)