Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 09.10.2018

Výsledky denního trhu ČR - 09.10.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 57,00 2 392,9 0,0 441,2
2 54,83 2 347,8 0,0 413,2
3 52,93 3 158,7 0,0 1 236,2
4 51,00 3 130,6 0,0 1 159,6
5 51,94 2 988,3 0,0 1 050,9
6 57,21 2 498,7 0,0 356,5
7 72,60 3 553,8 1 823,5 0,0
8 84,50 3 990,2 1 700,8 0,0
9 86,69 3 507,5 1 752,7 0,0
10 83,00 3 919,7 2 000,0 0,0
11 71,60 3 937,7 2 000,0 0,0
12 63,27 3 711,2 2 000,0 0,0
13 56,00 3 809,8 2 000,0 0,0
14 55,00 3 864,9 2 000,0 0,0
15 54,72 3 740,7 2 000,0 0,0
16 56,00 3 771,5 2 000,0 0,0
17 65,00 3 655,0 2 000,0 0,0
18 76,01 3 875,0 2 000,0 0,0
19 86,16 3 596,2 2 000,0 0,0
20 97,10 3 746,4 2 000,0 0,0
21 85,00 3 618,8 2 000,0 0,0
22 77,00 3 582,3 1 819,6 0,0
23 60,00 3 380,5 1 765,6 0,0
24 57,00 3 042,2 1 776,3 0,0
Celkem 82 820,4 34 638,5 4 657,6
SPOT MARKET INDEX -  09.10.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 67,15 0,10 nárůst
PEAK LOAD 70,88 1,65 pokles
OFFPEAK LOAD 63,42 2,13 nárůst
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 82 820,4
PEAK LOAD 45 135,6
OFFPEAK LOAD 37 684,8

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)