Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 11.10.2018

Výsledky denního trhu ČR - 11.10.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 40,90 2 800,4 205,0 0,0
2 38,60 2 629,6 205,7 0,0
3 36,00 2 511,7 159,8 0,0
4 37,00 2 527,0 164,8 0,0
5 40,00 2 656,6 207,7 0,0
6 50,00 2 687,8 68,9 0,0
7 62,50 2 758,2 0,0 45,3
8 80,79 2 878,8 0,0 187,6
9 81,19 2 904,6 0,0 120,4
10 78,20 2 844,4 0,0 0,0
11 54,00 2 761,4 0,0 0,0
12 52,00 2 890,5 0,0 0,0
13 49,78 3 051,5 0,0 0,0
14 48,73 3 339,5 0,0 0,0
15 50,14 3 170,7 0,0 0,0
16 53,00 3 549,7 2 000,0 0,0
17 66,00 3 291,8 2 000,0 0,0
18 75,60 3 338,3 1 882,8 0,0
19 79,90 3 545,1 2 000,0 0,0
20 87,65 3 501,9 1 914,4 0,0
21 74,08 3 720,9 2 000,0 0,0
22 60,95 3 537,8 1 797,9 0,0
23 52,98 2 591,7 0,0 199,9
24 47,03 2 450,9 0,0 317,1
Celkem 71 940,8 14 607,0 870,3
SPOT MARKET INDEX -  11.10.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 58,21 12,02 pokles
PEAK LOAD 64,68 7,20 pokles
OFFPEAK LOAD 51,74 17,37 pokles
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 71 940,8
PEAK LOAD 38 189,4
OFFPEAK LOAD 33 751,4

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)