Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 12.10.2018

Výsledky denního trhu ČR - 12.10.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 49,03 2 383,8 0,0 37,7
2 48,50 2 195,5 0,0 93,5
3 45,84 2 113,5 0,0 84,8
4 44,24 2 297,2 0,0 29,2
5 45,44 2 181,9 0,0 241,5
6 51,10 2 513,9 257,9 0,0
7 60,86 2 906,7 125,0 0,0
8 77,20 3 069,8 0,0 117,0
9 77,12 3 828,0 2 000,0 0,0
10 74,12 4 118,9 1 916,4 0,0
11 63,50 3 609,5 2 000,0 0,0
12 58,50 3 575,7 2 000,0 0,0
13 51,50 3 924,1 2 000,0 0,0
14 49,10 3 962,6 2 000,0 0,0
15 48,60 3 923,6 2 000,0 0,0
16 52,01 3 764,5 2 000,0 0,0
17 55,70 3 465,5 2 000,0 0,0
18 67,50 3 473,8 2 000,0 0,0
19 77,49 3 574,7 2 000,0 0,0
20 81,35 3 560,8 2 000,0 0,0
21 72,80 3 305,6 0,0 55,0
22 56,90 2 832,6 23,0 0,0
23 53,20 2 590,9 11,1 0,0
24 48,99 2 425,7 0,0 257,8
Celkem 75 598,8 24 333,4 916,5
SPOT MARKET INDEX -  12.10.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 58,77 0,96 nárůst
PEAK LOAD 63,04 2,54 pokles
OFFPEAK LOAD 54,51 5,35 nárůst
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 75 598,8
PEAK LOAD 44 781,7
OFFPEAK LOAD 30 817,1

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)