Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 15.10.2018

Výsledky denního trhu ČR - 15.10.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 1,00 2 140,6 137,2 0,0
2 1,00 2 111,4 44,0 0,0
3 1,00 2 071,7 32,4 0,0
4 1,00 2 069,7 41,5 0,0
5 1,00 2 074,5 88,5 0,0
6 15,01 2 319,3 192,1 0,0
7 63,66 2 613,5 0,0 58,4
8 82,96 2 763,5 0,0 180,2
9 80,83 2 830,1 0,0 282,0
10 75,62 2 802,2 0,0 59,8
11 33,80 2 840,4 46,0 0,0
12 33,80 2 855,8 46,0 0,0
13 33,80 2 874,8 46,0 0,0
14 32,20 2 845,4 50,0 0,0
15 32,20 2 770,3 56,0 0,0
16 33,80 2 686,6 61,0 0,0
17 75,00 2 529,2 65,0 0,0
18 79,07 2 512,6 0,0 61,7
19 90,62 2 705,3 0,0 358,2
20 100,00 2 425,1 0,0 4,7
21 84,92 2 689,0 0,0 62,0
22 33,80 2 613,1 125,0 0,0
23 32,20 2 507,0 179,0 0,0
24 20,50 2 362,6 115,8 0,0
Celkem 61 013,7 1 325,5 1 067,0
SPOT MARKET INDEX -  15.10.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 43,28 20,69 nárůst
PEAK LOAD 58,40 54,95 nárůst
OFFPEAK LOAD 28,17 17,20 pokles
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 61 013,7
PEAK LOAD 32 677,8
OFFPEAK LOAD 28 335,9

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)