Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 16.10.2018

Výsledky denního trhu ČR - 16.10.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 57,01 2 451,9 133,9 0,0
2 54,50 2 474,3 0,0 272,9
3 51,83 2 737,6 0,0 409,8
4 49,20 2 604,2 0,0 432,2
5 52,10 2 517,5 0,0 465,0
6 57,10 2 355,5 52,8 0,0
7 75,91 3 144,1 0,0 246,9
8 93,38 3 308,9 0,0 555,5
9 95,55 3 200,4 1 123,4 0,0
10 88,00 3 169,2 1 288,2 0,0
11 83,75 3 678,2 1 422,8 0,0
12 78,22 4 149,4 1 898,6 0,0
13 67,11 4 515,2 2 000,0 0,0
14 65,01 3 710,1 2 000,0 0,0
15 68,23 4 445,8 2 000,0 0,0
16 73,00 4 063,7 2 000,0 0,0
17 77,20 3 531,2 2 000,0 0,0
18 83,89 3 259,2 1 725,7 0,0
19 97,98 3 699,3 2 000,0 0,0
20 112,00 3 775,0 1 930,1 0,0
21 88,00 3 588,2 1 725,7 0,0
22 75,96 3 242,5 1 653,4 0,0
23 62,20 2 987,4 0,0 102,7
24 58,92 2 591,7 0,0 419,0
Celkem 79 200,5 24 954,6 2 904,0
SPOT MARKET INDEX -  16.10.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 73,59 70,03 nárůst
PEAK LOAD 82,50 41,27 nárůst
OFFPEAK LOAD 64,68 129,61 nárůst
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 79 200,5
PEAK LOAD 45 196,7
OFFPEAK LOAD 34 003,8

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)