Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 18.10.2018

Výsledky denního trhu ČR - 18.10.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 54,01 2 537,7 190,7 0,0
2 53,49 2 742,7 101,6 0,0
3 50,11 2 858,4 0,0 93,1
4 49,13 2 791,6 0,0 90,5
5 48,98 2 676,7 0,0 20,3
6 53,70 2 658,8 194,0 0,0
7 65,57 3 345,4 210,0 0,0
8 77,55 3 141,8 203,0 0,0
9 81,20 3 046,2 0,0 0,0
10 76,50 2 954,5 0,0 0,0
11 69,70 2 906,4 0,0 0,0
12 65,20 2 823,2 0,0 0,0
13 56,30 3 052,9 0,0 0,0
14 55,01 2 983,8 3,0 0,0
15 55,01 2 927,2 9,0 0,0
16 57,00 2 703,9 0,0 0,0
17 62,90 2 655,3 4,0 0,0
18 67,13 2 887,6 7,0 0,0
19 75,13 2 851,3 5,0 0,0
20 82,08 2 897,1 0,0 0,0
21 71,06 2 954,4 15,0 0,0
22 57,25 3 061,5 24,0 0,0
23 52,60 2 445,5 68,0 0,0
24 49,49 2 334,9 35,4 0,0
Celkem 68 238,8 1 069,7 203,9
SPOT MARKET INDEX -  18.10.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 61,92 13,86 pokles
PEAK LOAD 66,93 16,30 pokles
OFFPEAK LOAD 56,91 10,80 pokles
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 68 238,8
PEAK LOAD 34 689,4
OFFPEAK LOAD 33 549,4

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)