Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 19.10.2018

Výsledky denního trhu ČR - 19.10.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 53,15 2 119,6 0,0 184,3
2 52,63 2 270,0 0,0 49,2
3 50,09 2 874,2 0,0 783,7
4 49,10 2 581,2 0,0 643,9
5 50,46 2 624,8 0,0 603,5
6 54,89 2 121,5 0,0 79,5
7 71,28 3 047,1 86,0 0,0
8 87,77 3 207,2 0,0 408,8
9 90,30 3 699,1 1 559,7 0,0
10 88,80 3 564,5 1 774,8 0,0
11 82,10 2 965,2 0,0 157,2
12 77,07 2 623,2 0,0 0,0
13 70,97 2 624,2 0,0 0,0
14 65,90 2 564,3 0,0 0,0
15 63,01 2 554,5 4,0 0,0
16 69,00 2 497,4 0,0 0,0
17 78,03 2 678,0 0,0 103,1
18 83,20 2 632,0 0,0 0,0
19 88,10 2 790,0 0,0 0,0
20 95,77 2 837,8 0,0 0,0
21 79,70 2 928,2 8,0 0,0
22 66,70 2 967,8 14,0 0,0
23 58,10 2 793,3 58,0 0,0
24 54,80 2 824,1 0,0 374,2
Celkem 66 389,2 3 504,5 3 387,4
SPOT MARKET INDEX -  19.10.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 70,04 13,11 nárůst
PEAK LOAD 79,35 18,56 nárůst
OFFPEAK LOAD 60,72 6,69 nárůst
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 66 389,2
PEAK LOAD 34 030,2
OFFPEAK LOAD 32 359,0

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)