Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 21.10.2018

Výsledky denního trhu ČR - 21.10.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 48,30 2 317,9 0,0 12,9
2 46,28 2 626,0 0,0 210,2
3 44,16 3 269,3 0,0 645,6
4 42,48 3 400,0 0,0 763,0
5 42,82 3 404,4 0,0 767,8
6 44,44 3 148,0 0,0 586,1
7 45,95 2 832,7 0,0 575,8
8 52,12 2 442,1 0,0 238,6
9 56,44 2 183,5 0,0 187,5
10 59,07 2 356,9 0,0 0,0
11 56,70 2 307,3 0,0 0,0
12 55,83 2 277,1 0,0 0,0
13 49,69 2 631,4 0,0 0,0
14 47,00 2 671,9 0,0 0,0
15 45,26 2 639,5 0,0 71,5
16 46,14 2 186,8 0,0 91,3
17 48,14 2 190,5 0,0 8,1
18 56,47 2 066,3 0,0 0,1
19 67,80 2 490,0 0,0 7,1
20 76,70 2 679,1 0,0 22,0
21 64,84 2 962,6 0,0 0,0
22 57,06 3 438,2 1 918,2 0,0
23 53,00 2 473,0 0,0 168,8
24 46,69 2 402,1 0,0 206,3
Celkem 63 396,6 1 918,2 4 562,7
SPOT MARKET INDEX -  21.10.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 52,22 8,53 pokles
PEAK LOAD 55,44 7,57 pokles
OFFPEAK LOAD 49,01 9,59 pokles
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 63 396,6
PEAK LOAD 28 680,3
OFFPEAK LOAD 34 716,3

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)