Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 23.10.2018

Výsledky denního trhu ČR - 23.10.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 42,00 2 166,0 250,6 0,0
2 37,86 2 027,4 323,9 0,0
3 32,55 2 239,2 487,0 0,0
4 28,01 2 275,7 287,0 0,0
5 30,88 2 361,1 287,0 0,0
6 42,00 2 354,3 235,0 0,0
7 60,99 2 653,4 0,0 68,1
8 80,46 2 953,3 0,0 416,6
9 79,43 2 913,1 0,0 428,4
10 74,02 2 705,5 0,0 177,3
11 72,22 2 694,2 0,0 97,2
12 74,02 2 660,5 0,0 74,3
13 74,44 2 713,7 0,0 50,5
14 72,03 2 717,3 0,0 177,8
15 70,00 2 665,6 0,0 162,5
16 67,98 2 682,3 0,0 308,5
17 66,06 2 726,4 0,0 298,7
18 70,58 2 653,5 0,0 432,1
19 86,33 2 740,6 0,0 257,7
20 73,30 2 663,7 0,0 280,0
21 57,00 2 534,3 0,0 70,7
22 43,12 2 365,3 121,0 0,0
23 20,89 2 269,6 124,0 0,0
24 16,40 2 353,5 202,0 0,0
Celkem 61 089,5 2 317,5 3 300,4
SPOT MARKET INDEX -  23.10.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 57,19 1,28 pokles
PEAK LOAD 73,37 15,56 nárůst
OFFPEAK LOAD 41,01 21,69 pokles
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 61 089,5
PEAK LOAD 32 536,4
OFFPEAK LOAD 28 553,1

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)