Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 25.10.2018

Výsledky denního trhu ČR - 25.10.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 46,90 3 910,4 1 426,5 0,0
2 44,66 3 877,4 1 392,7 0,0
3 33,00 3 154,4 2 000,0 0,0
4 32,20 3 136,9 2 000,0 0,0
5 32,20 3 195,5 2 000,0 0,0
6 44,00 3 091,4 1 798,5 0,0
7 59,18 2 703,6 0,0 0,0
8 72,53 2 962,9 2,0 0,0
9 65,12 2 923,1 0,0 20,7
10 65,12 2 849,5 0,0 38,5
11 61,00 2 668,8 0,0 24,9
12 66,00 2 660,6 0,0 0,0
13 61,50 2 778,1 0,0 0,0
14 57,50 2 773,4 4,0 0,0
15 54,54 2 589,3 0,0 19,8
16 57,60 2 625,2 0,0 127,7
17 56,80 2 644,1 0,0 122,7
18 59,60 2 737,4 9,0 0,0
19 68,10 2 891,2 6,0 0,0
20 71,60 2 932,4 4,0 0,0
21 64,07 2 937,1 25,0 0,0
22 56,80 2 681,0 0,0 336,3
23 52,50 2 518,8 0,0 441,1
24 46,20 2 806,6 0,0 537,0
Celkem 70 049,1 10 667,7 1 668,7
SPOT MARKET INDEX -  25.10.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 55,36 8,85 nárůst
PEAK LOAD 62,04 3,48 pokles
OFFPEAK LOAD 48,69 30,05 nárůst
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 70 049,1
PEAK LOAD 33 073,1
OFFPEAK LOAD 36 976,0

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)