Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 26.10.2018

Výsledky denního trhu ČR - 26.10.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 50,89 2 672,4 0,0 331,8
2 50,53 2 150,1 0,0 262,7
3 48,36 2 270,8 0,0 355,5
4 47,35 2 559,2 0,0 539,5
5 48,01 2 340,1 0,0 304,3
6 53,70 2 697,1 0,0 223,8
7 67,86 3 874,5 1 962,7 0,0
8 79,24 3 904,9 2 000,0 0,0
9 80,77 3 813,1 2 000,0 0,0
10 77,89 3 781,2 2 000,0 0,0
11 69,85 3 617,4 2 000,0 0,0
12 64,90 3 443,8 2 000,0 0,0
13 59,88 3 434,9 2 000,0 0,0
14 56,00 2 407,5 0,0 0,0
15 53,94 3 320,7 2 000,0 0,0
16 54,95 3 376,2 2 000,0 0,0
17 57,11 2 396,8 0,0 0,0
18 68,00 2 667,1 0,0 0,0
19 72,00 3 643,6 2 000,0 0,0
20 72,30 2 695,8 0,0 0,0
21 60,00 2 573,4 8,0 0,0
22 54,20 3 056,5 1 912,0 0,0
23 47,70 2 340,1 5,0 0,0
24 42,01 2 310,9 86,2 0,0
Celkem 71 348,1 21 973,9 2 017,6
SPOT MARKET INDEX -  26.10.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 59,89 8,18 nárůst
PEAK LOAD 65,63 5,79 nárůst
OFFPEAK LOAD 54,15 11,21 nárůst
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 71 348,1
PEAK LOAD 38 598,1
OFFPEAK LOAD 32 750,0

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)