Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 29.10.2018

SPOT MARKET INDEX -  29.10.2018
Index EUR/MWh Změna (%) Celkové množství ČR (MWh)
BASE LOAD 51,22 19,62 nárůst 85 193,6 nárůst
PEAK LOAD 60,53 16,88 nárůst 48 340,0 nárůst
OFFPEAK LOAD 41,90 21,27 nárůst 36 853,6 nárůst
Výsledky denního trhu ČR - 29.10.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 34,00 2 471,1 0,0 23,9
2 31,06 2 645,6 0,0 618,4
3 26,97 2 921,9 0,0 857,5
4 27,78 2 666,6 0,0 504,4
5 32,00 2 717,0 0,0 501,8
6 41,60 2 885,9 0,0 618,7
7 54,29 3 659,1 1 735,7 0,0
8 68,77 4 317,1 1 855,6 0,0
9 68,38 4 396,0 2 000,0 0,0
10 64,00 4 422,9 2 000,0 0,0
11 61,40 4 256,3 2 000,0 0,0
12 58,89 3 943,8 2 000,0 0,0
13 53,00 4 006,3 2 000,0 0,0
14 52,27 3 947,5 2 000,0 0,0
15 55,02 3 745,2 2 000,0 0,0
16 58,13 3 760,4 2 000,0 0,0
17 60,00 3 873,5 2 000,0 0,0
18 63,20 4 100,8 2 000,0 0,0
19 67,30 4 032,0 2 000,0 0,0
20 64,80 3 855,3 2 000,0 0,0
21 55,33 3 309,2 0,0 0,0
22 49,90 3 533,3 0,0 123,9
23 44,60 3 164,6 30,0 0,0
24 36,47 2 562,2 0,0 37,1
Celkem 85 193,6 27 621,3 3 285,7

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)