Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 29.10.2018

Výsledky denního trhu ČR - 29.10.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 34,00 2 471,1 0,0 23,9
2 31,06 2 645,6 0,0 618,4
3 26,97 2 921,9 0,0 857,5
4 27,78 2 666,6 0,0 504,4
5 32,00 2 717,0 0,0 501,8
6 41,60 2 885,9 0,0 618,7
7 54,29 3 659,1 1 735,7 0,0
8 68,77 4 317,1 1 855,6 0,0
9 68,38 4 396,0 2 000,0 0,0
10 64,00 4 422,9 2 000,0 0,0
11 61,40 4 256,3 2 000,0 0,0
12 58,89 3 943,8 2 000,0 0,0
13 53,00 4 006,3 2 000,0 0,0
14 52,27 3 947,5 2 000,0 0,0
15 55,02 3 745,2 2 000,0 0,0
16 58,13 3 760,4 2 000,0 0,0
17 60,00 3 873,5 2 000,0 0,0
18 63,20 4 100,8 2 000,0 0,0
19 67,30 4 032,0 2 000,0 0,0
20 64,80 3 855,3 2 000,0 0,0
21 55,33 3 309,2 0,0 0,0
22 49,90 3 533,3 0,0 123,9
23 44,60 3 164,6 30,0 0,0
24 36,47 2 562,2 0,0 37,1
Celkem 85 193,6 27 621,3 3 285,7
SPOT MARKET INDEX -  29.10.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 51,22 19,62 nárůst
PEAK LOAD 60,53 16,88 nárůst
OFFPEAK LOAD 41,90 21,27 nárůst
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 85 193,6
PEAK LOAD 48 340,0
OFFPEAK LOAD 36 853,6

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)