Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 30.10.2018

Výsledky denního trhu ČR - 30.10.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 23,85 2 328,5 0,0 547,7
2 20,00 2 638,4 0,0 545,2
3 19,64 3 049,3 0,0 816,6
4 19,41 3 069,4 0,0 849,8
5 21,90 2 749,0 0,0 771,4
6 29,76 2 415,5 0,0 648,1
7 40,31 2 693,4 0,0 191,2
8 48,83 2 880,1 0,0 238,1
9 48,80 2 617,5 0,0 46,7
10 47,00 2 852,0 56,4 0,0
11 39,50 2 697,0 13,9 0,0
12 37,47 2 662,2 26,8 0,0
13 37,01 2 728,9 62,1 0,0
14 37,60 2 700,5 0,0 66,1
15 47,75 2 633,9 0,0 66,0
16 52,41 2 585,7 0,0 62,4
17 58,00 2 662,1 0,0 168,1
18 62,00 2 829,2 0,0 512,2
19 59,30 2 825,4 0,0 307,3
20 57,95 2 733,0 0,0 214,4
21 49,08 2 777,1 34,0 0,0
22 36,90 2 503,5 0,0 46,2
23 28,41 2 599,2 0,0 154,6
24 17,98 2 566,1 0,0 89,4
Celkem 64 796,9 193,2 6 341,5
SPOT MARKET INDEX -  30.10.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 39,20 23,47 pokles
PEAK LOAD 48,73 19,49 pokles
OFFPEAK LOAD 29,67 29,19 pokles
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 64 796,9
PEAK LOAD 32 527,4
OFFPEAK LOAD 32 269,5

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)