Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 31.10.2018

Výsledky denního trhu ČR - 31.10.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 16,47 2 309,7 22,0 0,0
2 15,76 2 258,2 0,0 85,8
3 13,00 2 317,5 0,0 141,5
4 17,28 2 300,6 0,0 137,9
5 21,42 2 325,8 0,0 64,5
6 31,10 2 340,9 0,0 258,7
7 46,71 2 757,1 0,0 18,3
8 57,46 2 916,2 0,0 478,3
9 59,40 3 496,1 2 000,0 0,0
10 57,20 3 448,6 2 000,0 0,0
11 54,73 3 441,1 2 000,0 0,0
12 57,00 3 907,3 2 000,0 0,0
13 56,14 3 990,5 2 000,0 0,0
14 60,73 3 915,6 2 000,0 0,0
15 64,26 3 879,9 2 000,0 0,0
16 71,30 3 902,2 2 000,0 0,0
17 75,00 3 536,9 2 000,0 0,0
18 85,35 3 590,8 1 939,2 0,0
19 80,69 3 516,1 1 959,1 0,0
20 75,32 3 593,5 2 000,0 0,0
21 65,33 3 514,9 2 000,0 0,0
22 57,00 3 126,5 1 786,9 0,0
23 52,10 2 304,6 0,0 354,3
24 42,50 2 504,2 0,0 373,8
Celkem 75 194,8 27 707,2 1 913,1
SPOT MARKET INDEX -  31.10.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 51,39 31,10 nárůst
PEAK LOAD 66,43 36,32 nárůst
OFFPEAK LOAD 36,34 22,48 nárůst
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 75 194,8
PEAK LOAD 44 218,6
OFFPEAK LOAD 30 976,2

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)