Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 02.11.2018

Výsledky denního trhu ČR - 02.11.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 35,50 2 289,7 0,0 406,6
2 32,90 2 018,9 0,0 193,6
3 31,05 2 279,6 0,0 531,6
4 30,93 2 059,6 0,0 389,1
5 33,01 1 738,5 0,0 395,3
6 40,31 2 373,4 0,0 267,4
7 47,00 2 370,9 0,0 145,6
8 55,00 2 571,3 0,0 175,8
9 60,90 2 598,7 9,7 0,0
10 57,37 2 790,1 83,4 0,0
11 52,20 2 608,9 149,3 0,0
12 50,30 2 518,1 134,9 0,0
13 49,67 2 714,4 166,1 0,0
14 49,47 2 597,7 178,9 0,0
15 54,20 2 535,7 187,7 0,0
16 57,59 2 871,4 222,3 0,0
17 63,46 2 966,6 268,8 0,0
18 70,81 2 865,3 0,0 1,7
19 73,88 2 991,7 0,0 260,5
20 70,20 2 828,0 0,0 137,6
21 60,62 3 077,3 60,5 0,0
22 55,00 2 488,2 15,2 0,0
23 50,80 2 332,6 0,0 190,9
24 43,50 2 658,6 0,0 277,6
Celkem 61 145,2 1 476,8 3 373,3
SPOT MARKET INDEX -  02.11.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 51,07 4,05 nárůst
PEAK LOAD 59,17 7,80 nárůst
OFFPEAK LOAD 42,97 0,69 pokles
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 61 145,2
PEAK LOAD 32 886,6
OFFPEAK LOAD 28 258,6

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)