Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 02.11.2018

SPOT MARKET INDEX -  02.11.2018
Index EUR/MWh Změna (%) Celkové množství ČR (MWh)
BASE LOAD 51,07 4,05 nárůst 61 145,2 pokles
PEAK LOAD 59,17 7,80 nárůst 32 886,6 pokles
OFFPEAK LOAD 42,97 0,69 pokles 28 258,6 pokles
Výsledky denního trhu ČR - 02.11.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 35,50 2 289,7 0,0 406,6
2 32,90 2 018,9 0,0 193,6
3 31,05 2 279,6 0,0 531,6
4 30,93 2 059,6 0,0 389,1
5 33,01 1 738,5 0,0 395,3
6 40,31 2 373,4 0,0 267,4
7 47,00 2 370,9 0,0 145,6
8 55,00 2 571,3 0,0 175,8
9 60,90 2 598,7 9,7 0,0
10 57,37 2 790,1 83,4 0,0
11 52,20 2 608,9 149,3 0,0
12 50,30 2 518,1 134,9 0,0
13 49,67 2 714,4 166,1 0,0
14 49,47 2 597,7 178,9 0,0
15 54,20 2 535,7 187,7 0,0
16 57,59 2 871,4 222,3 0,0
17 63,46 2 966,6 268,8 0,0
18 70,81 2 865,3 0,0 1,7
19 73,88 2 991,7 0,0 260,5
20 70,20 2 828,0 0,0 137,6
21 60,62 3 077,3 60,5 0,0
22 55,00 2 488,2 15,2 0,0
23 50,80 2 332,6 0,0 190,9
24 43,50 2 658,6 0,0 277,6
Celkem 61 145,2 1 476,8 3 373,3

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)