Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 05.11.2018

Výsledky denního trhu ČR - 05.11.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 33,34 3 043,6 0,0 571,1
2 31,00 3 083,2 0,0 597,2
3 34,97 3 644,5 0,0 1 055,5
4 34,75 3 645,4 0,0 1 011,8
5 31,00 3 094,7 0,0 611,5
6 39,23 2 983,2 0,0 386,4
7 58,09 3 323,6 0,0 487,8
8 71,00 3 688,6 1 596,0 0,0
9 74,02 3 525,2 1 313,1 0,0
10 69,31 3 880,9 1 615,9 0,0
11 65,59 3 895,0 1 632,6 0,0
12 62,79 3 872,8 1 760,3 0,0
13 60,11 4 030,2 1 655,1 0,0
14 61,60 3 988,7 1 438,1 0,0
15 63,93 3 274,8 1 138,6 0,0
16 66,10 3 127,8 1 153,1 0,0
17 69,64 3 277,6 1 458,6 0,0
18 77,64 3 499,0 1 324,6 0,0
19 76,75 3 307,2 1 058,2 0,0
20 70,00 3 150,7 1 066,7 0,0
21 61,28 3 541,4 1 316,1 0,0
22 54,00 3 522,4 1 384,7 0,0
23 50,62 3 093,4 0,0 708,6
24 46,26 2 998,5 0,0 529,8
Celkem 82 492,4 20 911,7 5 959,7
SPOT MARKET INDEX -  05.11.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 56,79 22,60 nárůst
PEAK LOAD 68,12 33,46 nárůst
OFFPEAK LOAD 45,46 9,31 nárůst
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 82 492,4
PEAK LOAD 42 829,9
OFFPEAK LOAD 39 662,5

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)