Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 06.11.2018

Výsledky denního trhu ČR - 06.11.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 44,28 2 908,1 0,0 942,5
2 42,92 2 968,7 0,0 1 361,9
3 41,94 3 181,5 0,0 1 770,6
4 41,41 3 355,2 0,0 1 906,3
5 42,50 3 369,6 0,0 1 778,9
6 45,98 2 554,6 0,0 921,8
7 56,13 2 745,8 0,0 547,5
8 68,84 3 103,3 1 274,1 0,0
9 67,99 2 762,8 954,1 0,0
10 63,97 2 849,1 1 043,5 0,0
11 60,92 3 066,1 1 446,4 0,0
12 59,50 3 208,5 1 648,7 0,0
13 57,50 3 356,4 1 677,6 0,0
14 59,50 3 350,2 1 800,0 0,0
15 62,01 2 919,6 1 482,5 0,0
16 66,48 2 617,5 1 223,4 0,0
17 70,00 2 720,7 1 397,7 0,0
18 74,00 2 723,9 1 252,7 0,0
19 72,78 3 376,8 1 764,2 0,0
20 66,59 3 371,4 1 800,0 0,0
21 57,12 3 528,5 1 800,0 0,0
22 52,01 3 322,6 1 800,0 0,0
23 47,78 2 355,9 0,0 168,3
24 43,55 2 451,7 0,0 629,0
Celkem 72 168,5 22 364,9 10 026,8
SPOT MARKET INDEX -  06.11.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 56,90 0,19 nárůst
PEAK LOAD 65,10 4,43 pokles
OFFPEAK LOAD 48,71 7,15 nárůst
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 72 168,5
PEAK LOAD 36 323,0
OFFPEAK LOAD 35 845,5

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)