Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 07.11.2018

Výsledky denního trhu ČR - 07.11.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 45,02 2 747,9 0,0 1 025,6
2 42,92 3 007,9 0,0 1 466,0
3 41,71 2 912,7 0,0 1 373,5
4 40,09 3 108,8 0,0 1 580,5
5 41,45 3 026,8 0,0 1 507,0
6 45,07 2 218,0 0,0 676,6
7 53,74 2 713,8 0,0 427,9
8 64,75 2 866,8 0,0 0,0
9 66,14 2 660,0 1 157,9 0,0
10 64,01 2 988,4 1 495,1 0,0
11 62,50 3 009,7 1 605,0 0,0
12 60,97 3 010,3 1 646,6 0,0
13 59,10 3 284,6 1 794,4 0,0
14 59,42 3 188,5 1 729,2 0,0
15 61,61 2 879,6 1 527,4 0,0
16 63,64 2 915,6 1 539,5 0,0
17 67,93 3 163,1 1 800,0 0,0
18 73,89 3 133,0 1 582,4 0,0
19 73,97 3 054,5 1 605,5 0,0
20 69,09 2 778,0 1 341,9 0,0
21 61,48 3 267,8 1 800,0 0,0
22 54,12 3 035,0 1 779,3 0,0
23 50,66 2 481,6 0,0 102,6
24 45,22 2 158,9 0,0 538,4
Celkem 69 611,3 22 404,2 8 698,1
SPOT MARKET INDEX -  07.11.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 57,02 0,21 nárůst
PEAK LOAD 65,19 0,14 nárůst
OFFPEAK LOAD 48,85 0,29 nárůst
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 69 611,3
PEAK LOAD 36 065,3
OFFPEAK LOAD 33 546,0

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)