Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 08.11.2018

Výsledky denního trhu ČR - 08.11.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 46,04 2 730,9 0,0 864,0
2 44,49 3 026,4 0,0 1 527,1
3 42,88 3 396,9 0,0 1 849,4
4 43,00 3 395,4 0,0 1 868,6
5 43,80 2 989,8 0,0 1 447,4
6 47,50 2 217,1 0,0 404,7
7 58,45 3 029,8 0,0 45,4
8 68,94 3 819,8 1 759,0 0,0
9 71,74 3 220,1 1 271,1 0,0
10 70,60 2 931,0 1 162,3 0,0
11 70,00 2 652,8 1 032,3 0,0
12 70,50 2 995,5 1 240,3 0,0
13 69,90 3 073,0 1 296,3 0,0
14 70,22 3 009,1 1 203,3 0,0
15 71,47 3 008,2 1 182,4 0,0
16 73,68 2 963,0 1 179,6 0,0
17 76,11 3 519,8 1 739,9 0,0
18 85,50 3 608,1 1 583,6 0,0
19 84,87 3 379,6 1 545,3 0,0
20 78,50 3 579,5 1 721,2 0,0
21 72,12 3 676,0 1 782,3 0,0
22 62,94 3 226,3 1 766,8 0,0
23 59,22 2 604,5 0,0 152,5
24 52,47 2 406,3 0,0 665,2
Celkem 74 458,9 21 465,7 8 824,3
SPOT MARKET INDEX -  08.11.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 63,96 12,17 nárůst
PEAK LOAD 74,42 14,16 nárůst
OFFPEAK LOAD 53,49 9,50 nárůst
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 74 458,9
PEAK LOAD 37 939,7
OFFPEAK LOAD 36 519,2

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)