Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 13.11.2018

Výsledky denního trhu ČR - 13.11.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 44,50 2 740,6 0,0 820,6
2 43,90 2 832,4 0,0 844,9
3 42,96 2 866,1 0,0 886,0
4 42,05 2 862,3 0,0 903,7
5 43,20 2 806,8 0,0 782,2
6 45,52 2 158,8 0,0 539,2
7 59,19 2 735,6 0,0 623,8
8 68,15 3 119,1 0,0 682,1
9 68,61 3 052,5 1 398,5 0,0
10 65,54 3 116,0 1 603,0 0,0
11 58,80 2 928,5 1 546,5 0,0
12 55,90 2 823,8 1 537,8 0,0
13 51,60 2 948,1 1 583,4 0,0
14 53,13 2 976,3 1 575,8 0,0
15 54,01 2 990,5 1 610,5 0,0
16 55,93 2 984,2 1 665,1 0,0
17 67,00 3 061,0 1 702,7 0,0
18 67,03 3 198,3 1 619,2 0,0
19 62,64 3 183,8 1 655,4 0,0
20 58,00 3 323,6 1 769,7 0,0
21 52,98 2 489,4 0,0 245,2
22 46,79 2 355,5 0,0 693,6
23 42,92 2 264,6 0,0 540,0
24 41,50 2 259,2 0,0 592,3
Celkem 68 077,0 19 267,6 8 153,6
SPOT MARKET INDEX -  13.11.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 53,83 4,94 pokles
PEAK LOAD 59,85 9,37 pokles
OFFPEAK LOAD 47,81 1,23 nárůst
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 68 077,0
PEAK LOAD 36 586,6
OFFPEAK LOAD 31 490,4

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)