Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 18.11.2018

Výsledky denního trhu ČR - 18.11.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 47,00 2 759,5 0,0 197,0
2 46,01 2 812,9 0,0 227,0
3 47,53 3 411,9 0,0 682,1
4 46,00 3 376,5 0,0 776,9
5 46,38 3 444,4 0,0 816,7
6 46,00 3 215,3 0,0 731,6
7 46,28 3 096,7 0,0 1 243,0
8 49,30 2 846,0 0,0 737,3
9 51,07 2 834,7 1 309,6 0,0
10 50,45 2 767,7 1 181,2 0,0
11 51,49 2 936,7 1 449,9 0,0
12 51,01 3 253,0 1 562,5 0,0
13 49,11 3 154,5 1 532,0 0,0
14 49,44 2 703,2 1 346,5 0,0
15 48,72 2 733,8 1 301,2 0,0
16 51,30 2 755,8 1 128,3 0,0
17 59,14 2 817,8 1 283,7 0,0
18 62,44 2 739,0 1 180,3 0,0
19 61,00 2 898,5 1 268,7 0,0
20 65,00 3 086,4 1 382,0 0,0
21 55,00 2 919,2 0,0 723,5
22 48,00 2 743,6 0,0 836,5
23 47,50 2 420,4 0,0 777,5
24 44,93 2 373,9 0,0 816,0
Celkem 70 101,4 15 925,9 8 565,1
SPOT MARKET INDEX -  18.11.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 50,84 3,36 nárůst
PEAK LOAD 54,18 1,41 nárůst
OFFPEAK LOAD 47,49 5,67 nárůst
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 70 101,4
PEAK LOAD 34 681,1
OFFPEAK LOAD 35 420,3

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)