Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 20.11.2018

Výsledky denního trhu ČR - 20.11.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 33,93 2 273,3 400,5 0,0
2 33,67 2 016,8 245,2 0,0
3 30,03 2 098,2 73,5 0,0
4 29,70 2 147,1 44,5 0,0
5 33,00 2 167,4 142,3 0,0
6 35,01 2 292,1 346,0 0,0
7 53,73 3 376,9 1 609,6 0,0
8 53,90 3 855,2 1 850,0 0,0
9 61,00 3 948,5 1 850,0 0,0
10 62,00 3 963,8 1 850,0 0,0
11 60,00 3 970,8 1 850,0 0,0
12 60,00 3 958,7 1 850,0 0,0
13 66,00 4 001,4 1 850,0 0,0
14 71,87 3 969,1 1 836,3 0,0
15 70,01 3 783,7 1 820,8 0,0
16 69,00 3 755,6 1 850,0 0,0
17 74,20 3 818,5 1 850,0 0,0
18 69,00 3 792,6 1 850,0 0,0
19 62,00 3 675,5 1 783,3 0,0
20 61,27 3 738,3 1 813,8 0,0
21 56,23 3 902,3 1 715,6 0,0
22 52,40 3 850,8 1 531,4 0,0
23 46,50 3 727,4 1 438,1 0,0
24 40,17 3 552,2 1 273,8 0,0
Celkem 81 636,2 32 724,7 0,0
SPOT MARKET INDEX -  20.11.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 53,53 9,31 pokles
PEAK LOAD 65,53 9,49 pokles
OFFPEAK LOAD 41,52 9,02 pokles
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 81 636,2
PEAK LOAD 46 376,5
OFFPEAK LOAD 35 259,7

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)