Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 22.11.2018

Výsledky denního trhu ČR - 22.11.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 52,23 2 594,8 232,9 0,0
2 53,34 3 185,2 0,0 84,4
3 51,10 2 721,6 0,0 118,0
4 50,50 2 711,8 0,0 134,3
5 52,35 2 748,9 0,0 48,7
6 54,80 2 500,6 0,0 131,0
7 72,80 3 722,4 1 740,3 0,0
8 88,64 3 690,5 1 517,3 0,0
9 103,03 3 423,7 1 462,4 0,0
10 95,11 3 815,3 1 850,0 0,0
11 93,52 3 762,4 1 758,3 0,0
12 93,47 3 781,7 1 818,6 0,0
13 91,35 3 808,0 1 820,5 0,0
14 91,24 3 935,3 1 888,4 0,0
15 93,00 3 917,2 1 862,6 0,0
16 99,22 3 804,4 1 774,3 0,0
17 113,58 3 590,4 1 477,0 0,0
18 120,10 3 596,0 1 626,2 0,0
19 112,90 3 663,3 1 785,4 0,0
20 100,63 3 698,1 1 894,3 0,0
21 85,72 3 619,0 1 759,6 0,0
22 74,04 3 307,3 1 816,5 0,0
23 61,26 2 956,7 0,0 571,8
24 55,01 2 787,4 0,0 493,8
Celkem 81 342,0 28 084,6 1 582,0
SPOT MARKET INDEX -  22.11.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 81,62 36,43 nárůst
PEAK LOAD 100,60 44,14 nárůst
OFFPEAK LOAD 62,65 25,64 nárůst
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 81 342,0
PEAK LOAD 44 795,8
OFFPEAK LOAD 36 546,2

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)