Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 23.11.2018

Výsledky denního trhu ČR - 23.11.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 59,08 2 077,6 204,7 0,0
2 57,77 2 199,2 0,0 140,0
3 56,65 2 444,7 0,0 294,2
4 56,06 2 598,1 0,0 548,4
5 57,99 2 382,2 0,0 278,3
6 59,72 2 246,4 14,2 0,0
7 80,40 3 437,4 1 735,7 0,0
8 100,68 3 369,7 0,0 8,6
9 106,78 4 062,5 2 000,0 0,0
10 104,90 3 846,7 1 845,5 0,0
11 99,96 3 684,8 1 766,4 0,0
12 98,72 3 588,6 1 670,8 0,0
13 98,00 3 591,0 1 674,7 0,0
14 97,92 3 586,9 1 799,8 0,0
15 95,93 3 436,7 1 740,1 0,0
16 96,73 3 229,9 1 594,3 0,0
17 106,00 3 572,4 1 870,9 0,0
18 111,19 3 555,0 1 863,4 0,0
19 103,23 3 759,0 1 806,7 0,0
20 88,77 3 623,7 2 000,0 0,0
21 78,38 3 590,9 2 000,0 0,0
22 68,85 3 205,1 1 889,2 0,0
23 58,04 2 909,5 0,0 358,6
24 52,01 2 751,2 0,0 338,6
Celkem 76 749,2 27 476,4 1 966,7
SPOT MARKET INDEX -  23.11.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 83,07 1,78 nárůst
PEAK LOAD 100,68 0,08 nárůst
OFFPEAK LOAD 65,47 4,50 nárůst
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 76 749,2
PEAK LOAD 43 537,2
OFFPEAK LOAD 33 212,0

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)