Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 26.11.2018

Výsledky denního trhu ČR - 26.11.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 47,50 2 233,5 0,0 255,8
2 46,39 2 467,1 0,0 621,4
3 45,00 2 581,8 0,0 738,1
4 44,50 2 689,0 0,0 1 004,5
5 45,45 2 583,2 0,0 874,9
6 49,75 2 552,9 0,0 553,6
7 62,08 3 077,5 1 502,0 0,0
8 78,00 3 455,8 1 537,7 0,0
9 82,00 3 591,1 1 767,4 0,0
10 85,87 3 776,6 1 878,1 0,0
11 85,87 3 627,6 1 693,9 0,0
12 86,02 3 751,7 1 813,6 0,0
13 87,06 3 582,0 1 527,2 0,0
14 87,49 3 612,6 1 563,4 0,0
15 88,48 3 586,3 1 634,0 0,0
16 88,04 3 436,7 1 483,8 0,0
17 96,55 3 764,0 1 710,0 0,0
18 106,50 3 794,5 1 900,0 0,0
19 96,00 3 672,0 1 880,2 0,0
20 87,68 3 565,1 1 862,2 0,0
21 79,08 3 757,6 1 900,0 0,0
22 66,83 3 345,2 1 865,7 0,0
23 59,00 2 441,1 0,0 68,1
24 54,20 2 354,2 0,0 303,6
Celkem 77 299,1 27 519,2 4 420,0
SPOT MARKET INDEX -  26.11.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 73,14 24,59 nárůst
PEAK LOAD 89,80 36,76 nárůst
OFFPEAK LOAD 56,48 9,14 nárůst
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 77 299,1
PEAK LOAD 43 760,2
OFFPEAK LOAD 33 538,9

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)