Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 27.11.2018

Výsledky denního trhu ČR - 27.11.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 56,06 2 415,5 0,0 614,4
2 54,26 2 979,4 0,0 1 017,0
3 52,50 2 992,9 0,0 800,1
4 50,97 3 368,4 0,0 1 131,0
5 52,56 3 119,1 0,0 937,8
6 58,00 2 824,1 0,0 665,2
7 75,41 3 038,4 1 490,0 0,0
8 94,60 3 162,9 0,0 436,9
9 109,61 3 453,2 1 562,4 0,0
10 107,05 3 265,6 1 335,1 0,0
11 103,04 3 087,6 1 285,9 0,0
12 103,44 3 254,4 1 532,3 0,0
13 97,93 3 478,9 1 718,8 0,0
14 98,00 3 334,1 1 582,9 0,0
15 98,77 3 127,3 1 246,9 0,0
16 99,47 3 111,0 1 185,9 0,0
17 107,36 3 194,2 1 206,8 0,0
18 116,95 3 085,8 1 194,8 0,0
19 101,60 3 104,4 1 095,3 0,0
20 89,48 2 632,5 667,7 0,0
21 75,73 3 343,7 0,0 1 270,9
22 63,52 2 949,7 0,0 949,1
23 58,04 2 591,9 0,0 385,2
24 51,00 3 032,3 0,0 581,1
Celkem 73 947,3 17 104,8 8 788,7
SPOT MARKET INDEX -  27.11.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 82,31 12,53 nárůst
PEAK LOAD 102,73 14,40 nárůst
OFFPEAK LOAD 61,89 9,57 nárůst
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 73 947,3
PEAK LOAD 38 129,0
OFFPEAK LOAD 35 818,3

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)