Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 28.11.2018

Výsledky denního trhu ČR - 28.11.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 49,02 2 065,5 0,0 495,3
2 47,97 2 345,8 0,0 891,5
3 45,60 2 288,6 0,0 895,0
4 44,97 2 352,0 0,0 965,3
5 45,50 2 187,9 0,0 856,9
6 49,03 2 366,1 0,0 882,0
7 55,97 2 976,3 0,0 699,1
8 68,27 3 823,6 0,0 981,2
9 70,00 3 852,5 1 147,3 0,0
10 67,60 3 646,6 1 703,1 0,0
11 65,00 3 751,6 1 947,8 0,0
12 60,93 3 657,0 2 000,0 0,0
13 59,50 3 772,8 2 000,0 0,0
14 60,60 3 739,5 2 000,0 0,0
15 62,20 3 808,6 2 000,0 0,0
16 67,00 3 913,6 2 000,0 0,0
17 68,00 4 140,6 2 000,0 0,0
18 67,81 3 924,7 2 000,0 0,0
19 62,95 3 815,8 2 000,0 0,0
20 56,14 3 837,4 2 000,0 0,0
21 57,00 3 834,9 2 000,0 0,0
22 48,05 3 463,5 2 000,0 0,0
23 44,83 2 367,9 130,5 0,0
24 39,00 2 359,8 294,6 0,0
Celkem 78 292,6 27 223,3 6 666,3
SPOT MARKET INDEX -  28.11.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 56,79 31,00 pokles
PEAK LOAD 63,98 37,72 pokles
OFFPEAK LOAD 49,60 19,85 pokles
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 78 292,6
PEAK LOAD 45 860,7
OFFPEAK LOAD 32 431,9

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)