Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 30.11.2018

Výsledky denního trhu ČR - 30.11.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 40,35 2 279,7 269,0 0,0
2 40,00 2 371,5 229,2 0,0
3 38,90 2 567,2 278,8 0,0
4 38,67 2 198,4 0,0 67,0
5 39,48 2 260,6 0,0 64,6
6 42,80 2 245,6 321,5 0,0
7 54,36 3 237,4 158,0 0,0
8 62,83 3 374,4 106,0 0,0
9 69,11 3 844,2 1 882,8 0,0
10 67,10 3 956,2 2 000,0 0,0
11 67,80 3 925,9 1 957,2 0,0
12 68,25 3 487,9 1 632,1 0,0
13 67,99 3 413,2 1 374,5 0,0
14 67,95 3 367,7 1 354,0 0,0
15 69,90 3 471,7 0,0 413,0
16 71,95 3 242,5 0,0 116,1
17 76,00 3 170,0 0,0 0,0
18 75,00 3 007,5 0,0 0,0
19 70,10 3 170,4 0,0 0,0
20 66,00 3 058,3 0,0 0,0
21 58,00 3 001,4 72,0 0,0
22 53,18 2 835,0 122,0 0,0
23 52,20 2 433,4 167,1 0,0
24 47,06 2 579,9 83,8 0,0
Celkem 72 500,0 12 008,0 660,7
SPOT MARKET INDEX -  30.11.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 58,54 6,84 nárůst
PEAK LOAD 69,76 12,61 nárůst
OFFPEAK LOAD 47,32 0,66 pokles
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 72 500,0
PEAK LOAD 41 115,5
OFFPEAK LOAD 31 384,5

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)