Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 01.12.2018

Výsledky denního trhu ČR - 01.12.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 47,80 2 502,5 171,1 0,0
2 46,20 2 426,7 50,8 0,0
3 46,00 2 646,2 0,0 53,3
4 44,70 2 484,5 0,0 64,8
5 44,46 2 717,2 0,0 31,8
6 46,39 2 610,3 41,5 0,0
7 45,26 2 598,2 0,0 182,3
8 50,50 2 949,7 0,0 365,7
9 56,16 3 488,0 1 718,7 0,0
10 64,47 3 371,3 1 860,1 0,0
11 70,60 3 331,3 1 864,6 0,0
12 68,09 3 584,3 2 000,0 0,0
13 59,99 3 721,4 2 000,0 0,0
14 50,36 3 780,8 2 000,0 0,0
15 54,90 3 708,8 2 000,0 0,0
16 61,99 3 486,3 1 948,1 0,0
17 71,99 3 475,6 1 976,7 0,0
18 65,99 3 448,7 1 966,7 0,0
19 60,20 3 521,2 1 903,0 0,0
20 58,00 3 465,8 1 887,3 0,0
21 57,80 3 315,8 1 789,2 0,0
22 57,00 2 726,9 1 622,5 0,0
23 54,99 2 391,4 0,0 327,5
24 40,50 2 205,1 0,0 262,8
Celkem 73 958,0 26 800,3 1 288,2
SPOT MARKET INDEX -  01.12.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 55,18 5,74 pokles
PEAK LOAD 61,90 11,28 pokles
OFFPEAK LOAD 48,47 2,43 nárůst
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 73 958,0
PEAK LOAD 42 383,5
OFFPEAK LOAD 31 574,5

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)