Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 04.12.2018

Výsledky denního trhu ČR - 04.12.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 37,50 2 687,7 1 500,0 0,0
2 34,70 2 535,3 1 500,0 0,0
3 33,11 2 525,4 1 500,0 0,0
4 31,18 2 511,6 1 500,0 0,0
5 30,99 2 589,4 1 500,0 0,0
6 40,80 2 929,3 1 500,0 0,0
7 59,90 3 651,6 1 500,0 0,0
8 67,00 3 369,1 1 500,0 0,0
9 67,00 3 288,5 1 500,0 0,0
10 69,33 3 335,4 1 500,0 0,0
11 59,60 3 186,4 1 500,0 0,0
12 59,60 3 218,0 1 500,0 0,0
13 64,30 3 261,6 1 500,0 0,0
14 59,05 3 333,4 1 500,0 0,0
15 58,00 3 377,4 1 500,0 0,0
16 63,27 3 341,3 1 500,0 0,0
17 67,92 3 432,8 1 500,0 0,0
18 72,90 3 784,1 1 500,0 0,0
19 70,80 3 776,0 1 500,0 0,0
20 69,80 3 565,5 1 500,0 0,0
21 64,87 3 518,5 1 500,0 0,0
22 57,94 3 346,9 1 500,0 0,0
23 55,70 2 925,0 1 369,2 0,0
24 48,70 3 033,5 1 285,2 0,0
Celkem 76 523,7 35 654,4 0,0
SPOT MARKET INDEX -  04.12.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 56,00 2,98 nárůst
PEAK LOAD 65,13 0,09 nárůst
OFFPEAK LOAD 46,87 7,30 nárůst
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 76 523,7
PEAK LOAD 40 900,4
OFFPEAK LOAD 35 623,3

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)