Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 05.12.2018

Výsledky denního trhu ČR - 05.12.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 48,20 2 214,7 0,0 147,1
2 47,89 2 121,2 0,0 145,3
3 46,70 2 154,8 0,0 186,2
4 45,93 2 231,7 0,0 210,5
5 47,71 2 159,6 0,0 124,2
6 50,84 2 262,3 0,0 57,2
7 62,52 3 658,5 1 500,0 0,0
8 72,54 3 671,0 1 500,0 0,0
9 74,60 3 706,6 1 500,0 0,0
10 72,30 3 506,7 1 500,0 0,0
11 71,50 3 306,2 1 500,0 0,0
12 71,10 3 275,1 1 500,0 0,0
13 69,90 3 284,0 1 500,0 0,0
14 70,38 3 300,7 1 497,5 0,0
15 70,49 3 128,9 1 455,5 0,0
16 72,00 3 378,2 1 425,2 0,0
17 74,50 3 691,3 1 500,0 0,0
18 74,84 3 587,0 1 500,0 0,0
19 74,92 3 440,4 1 489,2 0,0
20 67,02 3 745,4 1 500,0 0,0
21 57,46 3 559,4 1 500,0 0,0
22 53,09 3 092,8 1 500,0 0,0
23 50,58 3 040,2 1 500,0 0,0
24 45,00 3 023,8 1 500,0 0,0
Celkem 74 540,5 26 867,4 870,5
SPOT MARKET INDEX -  05.12.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 62,17 11,02 nárůst
PEAK LOAD 71,96 10,49 nárůst
OFFPEAK LOAD 52,37 11,75 nárůst
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 74 540,5
PEAK LOAD 41 350,5
OFFPEAK LOAD 33 190,0

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)