Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 06.12.2018

Výsledky denního trhu ČR - 06.12.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 43,60 2 662,5 1 309,6 0,0
2 40,87 2 825,4 1 500,0 0,0
3 39,81 2 745,2 1 500,0 0,0
4 39,60 2 833,9 1 500,0 0,0
5 41,28 2 791,0 1 500,0 0,0
6 44,00 2 933,1 1 500,0 0,0
7 59,00 3 377,9 1 500,0 0,0
8 64,24 3 537,3 1 500,0 0,0
9 66,00 3 516,3 1 500,0 0,0
10 67,00 3 513,9 1 500,0 0,0
11 66,16 3 461,2 1 500,0 0,0
12 66,00 3 515,6 1 500,0 0,0
13 67,14 3 575,4 1 500,0 0,0
14 66,00 3 572,2 1 500,0 0,0
15 65,02 3 539,1 1 500,0 0,0
16 67,00 3 528,4 1 500,0 0,0
17 67,00 3 596,2 1 500,0 0,0
18 67,00 3 446,6 1 500,0 0,0
19 66,00 3 397,9 1 500,0 0,0
20 56,27 3 251,5 1 500,0 0,0
21 53,87 3 287,6 1 500,0 0,0
22 50,90 3 047,8 1 500,0 0,0
23 41,17 3 198,8 1 500,0 0,0
24 35,50 3 038,7 1 500,0 0,0
Celkem 78 193,5 35 809,6 0,0
SPOT MARKET INDEX -  06.12.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 55,85 10,16 pokles
PEAK LOAD 65,55 8,91 pokles
OFFPEAK LOAD 46,15 11,87 pokles
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 78 193,5
PEAK LOAD 41 914,3
OFFPEAK LOAD 36 279,2

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)