Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 07.12.2018

Výsledky denního trhu ČR - 07.12.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 33,73 1 763,0 10,0 0,0
2 30,96 1 878,5 11,0 0,0
3 29,83 1 886,0 9,0 0,0
4 28,95 2 093,9 11,0 0,0
5 31,50 2 111,2 8,0 0,0
6 36,50 1 927,6 3,0 0,0
7 51,50 3 125,1 1 500,0 0,0
8 57,29 3 458,3 1 500,0 0,0
9 59,50 3 321,4 1 500,0 0,0
10 65,40 3 585,9 1 700,0 0,0
11 66,20 3 554,8 1 700,0 0,0
12 64,46 3 485,4 1 700,0 0,0
13 72,57 3 517,5 1 700,0 0,0
14 80,08 3 433,6 1 700,0 0,0
15 66,00 3 407,5 1 700,0 0,0
16 72,30 3 358,6 1 700,0 0,0
17 80,00 3 339,8 1 700,0 0,0
18 68,00 3 237,1 1 700,0 0,0
19 62,00 3 103,3 1 700,0 0,0
20 55,55 3 170,6 1 700,0 0,0
21 52,61 3 216,5 1 700,0 0,0
22 46,21 2 920,0 1 689,4 0,0
23 30,90 2 949,6 1 700,0 0,0
24 25,01 2 896,9 1 700,0 0,0
Celkem 70 742,1 30 041,4 0,0
SPOT MARKET INDEX -  07.12.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 52,79 5,47 pokles
PEAK LOAD 67,67 3,24 nárůst
OFFPEAK LOAD 37,92 17,85 pokles
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 70 742,1
PEAK LOAD 40 515,5
OFFPEAK LOAD 30 226,6

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)