Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 08.12.2018

Výsledky denního trhu ČR - 08.12.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 15,32 2 829,5 22,3 0,0
2 15,60 3 216,5 72,0 0,0
3 16,68 3 150,0 72,0 0,0
4 17,80 3 121,8 71,0 0,0
5 11,58 3 195,4 70,0 0,0
6 18,30 3 201,0 0,0 82,8
7 16,90 2 779,3 17,7 0,0
8 20,98 2 620,5 12,0 0,0
9 26,26 2 542,8 11,0 0,0
10 47,00 2 463,6 9,0 0,0
11 57,12 2 566,7 0,0 25,8
12 57,12 2 577,6 8,0 0,0
13 55,15 2 699,4 11,0 0,0
14 53,20 2 669,4 8,0 0,0
15 52,30 2 625,6 12,0 0,0
16 57,00 2 625,6 0,0 34,2
17 61,27 2 756,0 0,0 137,0
18 57,43 2 698,0 0,0 269,2
19 55,00 2 602,1 0,0 187,8
20 50,66 2 568,7 0,0 156,1
21 48,00 2 533,6 0,0 136,3
22 42,00 2 404,9 2,0 0,0
23 21,47 2 482,9 38,7 0,0
24 14,08 2 707,7 197,0 0,0
Celkem 65 638,6 633,7 1 029,2
SPOT MARKET INDEX -  08.12.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 37,01 29,90 pokles
PEAK LOAD 52,46 22,48 pokles
OFFPEAK LOAD 21,56 43,14 pokles
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 65 638,6
PEAK LOAD 31 395,5
OFFPEAK LOAD 34 243,1

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)