Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 09.12.2018

Výsledky denního trhu ČR - 09.12.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 29,00 2 113,2 22,7 0,0
2 28,19 2 148,4 0,0 146,8
3 30,90 2 373,5 0,0 153,6
4 24,81 2 571,5 0,0 153,4
5 21,41 2 567,6 0,0 148,1
6 24,36 2 329,6 0,0 109,8
7 28,99 2 461,1 0,0 196,5
8 34,85 2 402,0 0,0 178,2
9 45,20 2 420,1 0,0 160,0
10 42,56 2 966,8 0,0 30,0
11 47,30 3 127,5 0,0 127,2
12 49,37 3 016,1 0,0 81,1
13 47,00 3 000,2 0,0 132,9
14 45,60 3 090,6 0,0 258,2
15 43,91 3 085,1 0,0 249,9
16 44,89 3 131,2 0,0 300,5
17 51,57 2 940,7 0,0 269,6
18 49,99 2 715,8 0,0 330,8
19 49,44 2 665,5 0,0 276,5
20 48,39 2 679,0 0,0 301,0
21 45,43 2 715,1 0,0 252,6
22 42,00 2 489,8 0,0 256,6
23 40,45 2 290,1 0,0 353,7
24 30,90 2 357,9 0,0 230,4
Celkem 63 658,4 22,7 4 697,4
SPOT MARKET INDEX -  09.12.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 39,44 6,56 nárůst
PEAK LOAD 47,10 10,21 pokles
OFFPEAK LOAD 31,77 47,38 nárůst
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 63 658,4
PEAK LOAD 34 838,6
OFFPEAK LOAD 28 819,8

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)