Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 10.12.2018

Výsledky denního trhu ČR - 10.12.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 13,14 3 371,6 0,0 312,1
2 12,31 3 359,0 0,0 280,6
3 9,00 3 215,8 0,0 197,7
4 8,90 3 185,1 0,0 181,4
5 14,06 3 341,1 0,0 213,4
6 20,00 2 967,0 0,0 243,4
7 44,00 2 737,7 0,0 71,6
8 56,00 3 086,9 7,0 0,0
9 53,77 3 782,4 2 000,0 0,0
10 56,00 3 747,1 2 000,0 0,0
11 55,00 3 640,4 2 000,0 0,0
12 52,60 3 606,7 2 000,0 0,0
13 56,00 3 633,6 2 000,0 0,0
14 57,90 3 648,8 2 000,0 0,0
15 60,43 3 697,1 2 000,0 0,0
16 62,66 3 726,9 2 000,0 0,0
17 66,00 3 824,8 2 000,0 0,0
18 67,00 3 744,9 2 000,0 0,0
19 63,62 3 652,4 2 000,0 0,0
20 63,90 2 934,4 0,0 0,0
21 57,20 2 950,8 0,0 12,3
22 46,00 2 638,3 0,0 42,9
23 38,17 2 399,0 0,0 105,6
24 34,50 2 346,4 0,0 137,0
Celkem 79 238,2 22 007,0 1 798,0
SPOT MARKET INDEX -  10.12.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 44,51 12,85 nárůst
PEAK LOAD 59,57 26,48 nárůst
OFFPEAK LOAD 29,44 7,35 pokles
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 79 238,2
PEAK LOAD 43 639,5
OFFPEAK LOAD 35 598,7

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)