Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 11.12.2018

Výsledky denního trhu ČR - 11.12.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 36,60 2 202,7 110,5 0,0
2 30,93 2 259,9 75,8 0,0
3 28,88 2 538,6 0,0 13,6
4 28,08 2 487,7 0,0 22,9
5 30,90 2 532,2 43,1 0,0
6 42,01 2 295,2 114,0 0,0
7 56,45 2 731,6 0,0 98,2
8 64,80 2 892,9 27,0 0,0
9 63,60 3 725,5 2 000,0 0,0
10 64,95 3 805,1 2 000,0 0,0
11 64,76 3 041,5 0,0 0,0
12 63,00 3 095,4 0,0 0,0
13 62,00 3 307,1 0,0 0,0
14 63,85 3 241,6 0,0 0,0
15 65,10 3 068,9 0,0 0,0
16 70,02 3 024,0 0,0 0,0
17 72,62 3 093,2 0,0 0,0
18 76,79 2 622,2 3,0 0,0
19 75,88 2 448,1 7,0 0,0
20 73,32 2 536,4 0,0 118,6
21 68,92 2 813,1 36,0 0,0
22 64,01 2 605,3 0,0 202,5
23 57,80 3 144,4 1 535,4 0,0
24 53,70 2 833,6 0,0 467,6
Celkem 68 346,2 5 951,8 923,4
SPOT MARKET INDEX -  11.12.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 57,46 29,10 nárůst
PEAK LOAD 67,99 14,13 nárůst
OFFPEAK LOAD 46,92 59,39 nárůst
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 68 346,2
PEAK LOAD 37 009,0
OFFPEAK LOAD 31 337,2

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)