Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 12.12.2018

Výsledky denního trhu ČR - 12.12.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 50,40 2 933,7 0,0 481,7
2 48,89 2 927,4 0,0 470,0
3 49,28 2 807,8 0,0 324,2
4 48,22 2 807,8 0,0 326,0
5 50,00 2 723,1 0,0 277,6
6 52,61 2 968,7 0,0 261,4
7 66,20 2 806,9 27,8 0,0
8 80,00 3 913,0 2 000,0 0,0
9 84,12 3 700,7 1 898,4 0,0
10 83,36 3 035,6 18,0 0,0
11 81,50 3 842,8 1 998,8 0,0
12 80,00 3 716,4 2 000,0 0,0
13 77,14 3 759,6 2 000,0 0,0
14 77,48 3 779,7 2 000,0 0,0
15 77,99 3 782,5 2 000,0 0,0
16 79,94 3 737,8 2 000,0 0,0
17 84,48 3 814,9 2 000,0 0,0
18 91,00 3 727,9 2 000,0 0,0
19 87,00 3 726,3 2 000,0 0,0
20 78,88 3 887,1 2 000,0 0,0
21 69,95 2 796,2 0,0 0,0
22 63,08 2 801,3 0,0 206,8
23 57,60 3 178,0 0,0 357,5
24 51,50 2 500,8 0,0 618,3
Celkem 79 676,0 23 943,0 3 323,5
SPOT MARKET INDEX -  12.12.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 69,61 21,15 nárůst
PEAK LOAD 81,91 20,47 nárůst
OFFPEAK LOAD 57,31 22,14 nárůst
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 79 676,0
PEAK LOAD 44 511,3
OFFPEAK LOAD 35 164,7

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)