Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 14.12.2018

Výsledky denního trhu ČR - 14.12.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 53,00 2 929,9 0,0 396,3
2 51,10 2 993,3 0,0 369,7
3 50,20 2 744,0 0,0 225,2
4 49,40 2 842,2 0,0 348,5
5 50,29 2 889,5 0,0 211,0
6 55,18 3 184,0 0,0 0,1
7 71,00 3 132,0 0,0 0,0
8 87,29 4 128,6 2 000,0 0,0
9 92,69 3 797,2 1 876,5 0,0
10 90,82 3 840,8 1 863,7 0,0
11 87,24 3 479,3 1 588,3 0,0
12 85,50 3 606,6 1 826,1 0,0
13 82,98 3 834,2 1 982,1 0,0
14 82,99 3 914,4 1 991,3 0,0
15 84,00 3 808,0 2 000,0 0,0
16 85,83 3 823,4 1 940,6 0,0
17 93,50 3 996,8 2 000,0 0,0
18 98,30 3 605,7 1 825,6 0,0
19 91,19 3 287,7 1 491,8 0,0
20 85,15 3 332,8 1 580,4 0,0
21 75,99 2 852,2 0,0 0,0
22 68,21 2 763,3 15,8 0,0
23 61,85 2 700,2 0,0 264,2
24 56,00 2 608,8 0,0 427,4
Celkem 80 094,9 23 982,2 2 242,4
SPOT MARKET INDEX -  14.12.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 74,57 11,32 nárůst
PEAK LOAD 88,35 14,20 nárůst
OFFPEAK LOAD 60,79 7,38 nárůst
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 80 094,9
PEAK LOAD 44 326,9
OFFPEAK LOAD 35 768,0

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)