Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 15.12.2018

Výsledky denního trhu ČR - 15.12.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 54,69 2 785,3 0,0 607,2
2 53,01 2 757,1 0,0 611,0
3 52,17 2 946,3 0,0 987,6
4 50,67 3 327,1 0,0 1 557,9
5 50,89 3 265,1 0,0 1 514,5
6 51,86 3 088,3 0,0 793,8
7 54,13 2 539,9 0,0 443,8
8 57,59 2 540,7 0,0 299,3
9 62,00 2 696,6 0,0 133,5
10 66,30 2 979,3 0,0 130,3
11 66,00 2 857,9 0,0 135,9
12 65,49 2 883,4 13,0 0,0
13 63,50 3 194,4 14,0 0,0
14 61,15 3 078,3 0,0 12,0
15 60,20 3 431,8 0,0 295,6
16 61,70 3 060,5 0,0 125,1
17 67,49 2 936,5 0,0 272,2
18 67,99 3 058,2 0,0 360,1
19 61,57 2 783,6 0,0 106,0
20 55,99 2 827,6 0,0 148,1
21 54,00 3 438,8 1 867,7 0,0
22 49,89 2 430,1 0,0 350,0
23 46,00 2 416,4 0,0 469,8
24 40,24 2 282,4 0,0 363,4
Celkem 69 605,6 1 894,7 9 717,1
SPOT MARKET INDEX -  15.12.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 57,27 23,20 pokles
PEAK LOAD 63,28 28,37 pokles
OFFPEAK LOAD 51,26 15,68 pokles
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 69 605,6
PEAK LOAD 35 788,1
OFFPEAK LOAD 33 817,5

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)