Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 17.12.2018

SPOT MARKET INDEX -  17.12.2018
Index EUR/MWh Změna (%) Celkové množství ČR (MWh)
BASE LOAD 71,15 44,54 nárůst 80 066,7 nárůst
PEAK LOAD 84,58 48,19 nárůst 41 707,1 nárůst
OFFPEAK LOAD 57,71 39,51 nárůst 38 359,6 nárůst
Výsledky denního trhu ČR - 17.12.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 50,45 3 158,3 0,0 1 241,4
2 47,96 3 154,8 0,0 1 325,4
3 46,96 3 330,6 0,0 1 395,3
4 45,70 3 724,3 0,0 1 555,3
5 47,00 3 611,9 0,0 1 463,8
6 55,00 2 980,4 0,0 769,7
7 67,98 3 138,4 153,4 0,0
8 83,80 3 545,4 0,0 36,7
9 85,98 3 510,5 0,0 272,1
10 85,96 3 367,5 0,0 230,3
11 84,50 3 290,2 11,0 0,0
12 83,26 3 350,2 11,0 0,0
13 83,50 3 397,1 10,0 0,0
14 83,50 3 413,2 10,0 0,0
15 82,15 3 451,7 0,0 86,1
16 84,00 3 583,4 2,7 0,0
17 86,00 3 897,5 112,0 0,0
18 91,75 3 410,8 0,0 43,0
19 84,38 3 463,4 0,0 169,9
20 79,93 3 571,6 0,0 159,2
21 73,00 3 221,5 154,0 0,0
22 62,00 3 055,6 178,0 0,0
23 59,23 2 791,6 0,0 36,0
24 53,49 2 646,8 0,0 294,4
Celkem 80 066,7 642,1 9 078,6

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)