Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 17.12.2018

Výsledky denního trhu ČR - 17.12.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 50,45 3 158,3 0,0 1 241,4
2 47,96 3 154,8 0,0 1 325,4
3 46,96 3 330,6 0,0 1 395,3
4 45,70 3 724,3 0,0 1 555,3
5 47,00 3 611,9 0,0 1 463,8
6 55,00 2 980,4 0,0 769,7
7 67,98 3 138,4 153,4 0,0
8 83,80 3 545,4 0,0 36,7
9 85,98 3 510,5 0,0 272,1
10 85,96 3 367,5 0,0 230,3
11 84,50 3 290,2 11,0 0,0
12 83,26 3 350,2 11,0 0,0
13 83,50 3 397,1 10,0 0,0
14 83,50 3 413,2 10,0 0,0
15 82,15 3 451,7 0,0 86,1
16 84,00 3 583,4 2,7 0,0
17 86,00 3 897,5 112,0 0,0
18 91,75 3 410,8 0,0 43,0
19 84,38 3 463,4 0,0 169,9
20 79,93 3 571,6 0,0 159,2
21 73,00 3 221,5 154,0 0,0
22 62,00 3 055,6 178,0 0,0
23 59,23 2 791,6 0,0 36,0
24 53,49 2 646,8 0,0 294,4
Celkem 80 066,7 642,1 9 078,6
SPOT MARKET INDEX -  17.12.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 71,14 44,54 nárůst
PEAK LOAD 84,58 48,19 nárůst
OFFPEAK LOAD 57,71 39,51 nárůst
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 80 066,7
PEAK LOAD 41 707,1
OFFPEAK LOAD 38 359,6

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)